Neonatologia

Opieka nad noworodkami: ocena rozwoju, stanu fizycznego, zdolności adaptacyjnych, wcześniactwo, prognozowanie dalszego rozwoju, profilaktyka, szczepienia, leczenia.

Pediatria ogólna

Opieka nad dziećmi od 1 miesiąca do 16 roku życia:
ocena rozwoju fizycznego, bilanse, ocena rozwoju psycho-ruchowego, profilaktyka, szczepienia, leczenie.

Neurologia

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego: bóle głowy, drgawki, tiki, zespoły z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, zaburzenia snu I zasypiania.

Fizjoterapia indywidualna

Terapia NDT - Bobath oraz terapia SI - integracja zmysłów, terapia dotykowa, instruktaże pielęgnacyjne.

Psychologia

Pedagogika, Pedagogika lecznicza, Resocjalizacja - wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc rodzinie: problemy adaptacyjne przedszkolaka I ucznia, rozwijanie inteligencji i kreatywności uczniów, pomoc w zmniejszaniu stresu I lęków szkolnych, pomoc w zaburzeniach uczenia się, pomoc w zaburzeniach zachowania i integracji w środowisku.

Pulmunologia

Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego: nawracające Infekcje oskrzeli i płuc, przewlekły kaszel, astma.

Szczepienia

Profilaktyka, wg kalendarza szczepień oraz nieobowiązkowe np. przeciw ospie wietrznej, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, odkleszczowemu zapaleniu mózgu, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom, grypie i innym.

Gastrologia

Diagnostyka i leczenie układu pokarmowego: nietolerancje, alergie pokarmowe, zespoły złego wchłaniania, zaburzenia łaknienia, otyłość, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, choroby pasożytnicze, diety indywidualne.

Alergologia

Diagnostyka i leczenie chorób uczuleniowych: nawracające zapalenie oskrzeli, astma, pokrzywki alergiczne, uczulenia na pyłki, ukąszenia owadów, testy skórne.

Nefrologia

Diagnostyka i leczenie układu moczowego.

Dietetyka

Żywienie kobiet planujących ciążę, kobiet ciężarnych i w czasie laktacji. Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, zaburzenia odżywiania. Diagnostyka nietolerancji pokarmowych, leczenie otyłości. Pomiar składu ciała.

Ortopedia

Diagnostyka i leczenie chorób, wad i urazów narządu ruchu.