ZADBAMY O ZDROWIE

TWOJEGO DZIECKA

Jesteśmy specjalistami chorób dzieci z wieloletnią praktyką

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia dla dzieci Med-Max powstała w Wilanowie w 2001 roku. Założycielem i kierownikiem Przychodni jest dr med. Wojciech Duchiński, absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, przez dwadzieścia lat pracujący na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Klinice Niemowląt i Chorób Przemiany Materii oraz Klinice Patologii Noworodka Szpitala Klinicznego na ul. Działdowskiej w Warszawie.

 

Dr Duchiński posiada tytuł specjalisty chorób dzieci oraz specjalisty neonatologa, a od 1996 roku tytuł doktora medycyny.

 

W przychodni Med-Max konsultują specjaliści chorób dzieci - doświadczeni lekarze z wieloletnia praktyką kliniczną.

 

Przychodnia Med-Max jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i nie posiada podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Przychodnia nie prowadzi żadnych form opłat abonamentowych, wszystkie konsultacje i szczepienia są płatne gotówką.

 

Godziny wizyt i konsultacji uzgadniane są indywidualnie.

 

Cena konsultacji od 180 - 270 zł.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne.

Godziny przyjęć

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 20.00

Dane kontaktowe

tel. 22 642 69 84

tel./fax 22 858 28 29

tel. kom. 695 000 900

ul. Okrężna 5/1, 02-916 Warszawa

e-mall: med-max@outlook.com

Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną.

 • Polityka prywatności

  Wersja: maj 2018

   

  1. Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Przychodni Med-Max.
  Strona internetowa Przychodni Med-Max nie gromadzi danych osobowych dotyczących jej użytkowników. Zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, iż niniejsza Polityka obowiązuje jedynie na stronie internetowej naszej Przychodni. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie internetowej naszej Przychodni. W przypadku korzystania z innych witryn sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności i polityką plików cookies obowiązującymi na przeglądanej stronie.

  2. Ochrona danych osobowych w Przychodni Med-Max.
  Niezależnie od powyższego, zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) , niniejszym pragniemy poinformować, iż:

  1. Administratorem danych osobowych pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług medycznych (dalej: „Dane Osobowe”) jest Prywatna Specjalistyczna Przychodnia dla dzieci Med-Max ;
  2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 25 ustawy prawach pacjenta w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 25 ustawy o prawach pacjenta jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych w tym zakresie będzie brak możliwości świadczenia usług medycznych przez Przychodnię Med-Max;
  3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy o prawach pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. Dane Osobowe chronione są tajemnicą lekarską oraz odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć – wyłącznie w niezbędnym zakresie – współpracujący z Przychodnią Med-Max lekarze oraz upoważniony personel Przychodni. Ponadto, Dane Osobowe mogą być udostępnione, w zakresie wymaganym prawem, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta, właściwym organom publicznym;
  5. W razie uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza obowiązujące przepisy, osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. W celu kontaktu z administratorem, jak również realizacji uprawnień dotyczących Danych Osobowych (w szczególności żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzyskania kopii danych) prosimy o kontakt pod numerem 22 642 69 84 lub pisemnie, na adres administratora: ul. Okrężna 5 lok. 1, 02-916 Warszawa.

   

  3. Aktualizacja polityki.

  Niniejsza Polityka może zostać zmodyfikowana w każdym czasie, poprzez opublikowanie jej zaktualizowanej wersji. Zmiany takie w żadnym wypadku nie będą jednak naruszały zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych użytkowników strony naszej Przychodni.

   

   

   

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   

  [1] Wojciech Duchiński „MED-MAX”, ul. Okrężna 5 lok. 1, 02-916 Warszawa.

   

  [1] Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

© 2020 Med-Max. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZADBAMY
O ZDROWIE

TWOJEGO DZIECKA